The Living Room – Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards

Ostatnio miałem wspaniałą możliwość fotografowania zespołu Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards podczas spotkań Okno – Zbliżenia organizowanych przez Ośrodek Teatralny Kana (Szczecin) gdzie prezentowany był spektakl pt. „The Living Room”.

(pobieranie fotografii i udostępnianie bez podania źródła zabronione)